Stoppa förtrycket av kungabarne

Enligt FN:s paragraf om mänskliga rättigheter är ”Alla människor är födda fria och lika i värde”.

Och därmed står:
”Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt”.

De svenska medborgarna Victoria, Philip och Madelene diskrimineras och förtrycks på grund av social ursprung och börd. I strid mot Förenta Nationernas förklaring om mänskliga rättigheter.

Nationalistiska krafter utnyttjar dessa ungdomar på grund av sin börd och de förnekas fria val av religion och livsåskådning.

Detta odemokratiska förhållande exploateras av media med vinstintresse och hyllas av statliga TV-bolag med stora undertsöd av skattemedel. Utan objektiv och kritiskt granskning av feodala kvarlevor.

Låt en republik födas!

Dela detta:
EnglishSpanishSwedish